Genetics
Co-Dominant Incomplete Dominant

คือ งูที่เป็น Heterozygous ก็สามารถแสดงลวดลายหรือสีสันออกมาได้โดยต้องการยีนส์ที่ถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่เพียงยีนส์เดียว แต่หากได้รับยีนส์แบบเดียวกัน ทั้งจากพ่อและแม่มาจับคู่กันก็จะเกิดเป็น Homozygous ที่จะทำให้ลวดลายหรือสีสันนั้นต่างออกไปจาก Heterozygous หรือที่เราเรียกว่า Super Form

Heterozygous X Normal
Heterozygous X Heterozygous
Homozygous X Normal
Homozygous X Heterozygous
Homozygous X Homozygous